آن روز ز درد و غم لبالب بودم

آن روز ز درد و غم لبالب بودم

همچون دَرِ خانه غرق در تب بودم

یک سوی حسین را تسلی دادم

از سوی دگر پناه زینب بودم

شاعر: علی انسانی

برای چاپ مطلب بر روی تصویر مقابل کلیک نمایید.Print this page