از بچه های محلات پائین شهر تهران بود و سابقه شرارت داشت.
می‌گفتند اعتیاد هم دارد.
با شروع جنگ تحمیلی یک دوست صمیمی داشت که شهادتش رگ حیات جدید در زندگی او دمید و او را منقلب کرد . به طوری که از همه خلاف‌هایش دست کشید و حتی اعتیاد را هم کنار گذاشت و در کمال ناباوری اهالی محله با التماس و التجاء به جبهه رفت و در چندین عملیات مهم شرکت کرد .
آر پی چی زن قهاری شد که گلوله هایش ردخور نداشت .
شدیداً سیگار می‌کشید ولی در غروب آخرین عملیات در جمع بچه های گردان سیگارش را له کرد و گفت:
خدایا! این – سیگار – آخرین وابستگی من به این دنیا بود .
خدایا! مرا ببخش و اگر من گناهکار را بخشیدی به من نشون بده .
بعد با صدای بلند گریه می کرد و گفت : با شهادتم نشون بده که منو بخشیدی !
آر پی چی زن جوانمرد در عملیات والفجر ۱ در منطقه شرهانی مفقودالجسد شد
پیکر پاکش پس از ۱۳ سال تشییع شد .

منبع: سایت نوید شاهد

برای چاپ مطلب بر روی تصویر مقابل کلیک نمایید.Print this page