فایل های صوتی روایتگری 

حجت الاسلام ماندگاری

ماندگاری

حجت الاسلام ضابط

حجت-الاسلام-ضابط

حاج حسین یکتا

حاج-حسین-یکتا

حمید داوود آبادی

حمید-داوود-آبادی

حاج سعید قاسمی

حاج-سعید-قاسمی

استاد رحیم پور ازغدی

رحیم-پور-ازغدی