شهید احمد مهدیزاده کلیشمی

فرزند: عباد اله
ولادت:۱۳۴۴
شهادت :۱۳۶۲
محل شهادت : خاک عراق
مزار : گلزار شهدای امامزاده علی اکبر (ع) چیذر

زندگینامه شهید احمد مهدیزاده کلیشمی

وصیت نامه شهید احمد مهدیزاده کلیشمی

وبلاگ شهید احمد مهدیزاده کلیشمی