شهید اکبر جورمند

فرزند: میرزابزرگ
ولادت:۱۳۳۹
شهادت :۱۳۶۰
محل شهادت : مارد آبادان
مزار : گلزار شهدای امامزاده علی اکبر (ع) چیذر

زندگینامه شهید اکبر جورمند

وصیت نامه شهید اکبر جورمند

وبلاگ شهید اکبر جورمند