شهید جواد کارگرشریف آباد

فرزند: احمدعلی
ولادت:۱۳۴۴
شهادت :۱۳۶۲
محل شهادت : جزیره مجنون
مزار : گلزار شهدای امامزاده علی اکبر (ع) چیذر

زندگینامه شهید جواد کارگرشریف آباد

وصیت نامه شهید جواد کارگرشریف آباد

وبلاگ شهید جواد کارگرشریف آباد