شهید حسنعلی اشکستانپور

فرزند: نصراله
ولادت:۱۳۳۷
شهادت :۱۳۶۱
محل شهادت : سایت پنچ
مزار : گلزار شهدای امامزاده علی اکبر (ع) چیذر

زندگینامه شهید حسنعلی اشکستانپور

وصیت نامه شهید حسنعلی اشکستانپور

وبلاگ شهید حسنعلی اشکستانپور