شهید حمید صدرخانلو

فرزند: –
ولادت:۱۳۴۰
شهادت :۱۳۶۵
محل شهادت : تهران
مزار : گلزار شهدای امامزاده علی اکبر (ع) چیذر