شهید حمید فخاری

فرزند: جواد
ولادت:۱۳۴۰
شهادت :۱۳۶۲
محل شهادت : جزیره مجنون
مزار : گلزار شهدای امامزاده علی اکبر (ع) چیذر