شهید سید احمد موسوی

فرزند: سید اشرف
ولادت:۱۳۳۹
شهادت :۱۳۶۱
محل شهادت : پل نو
مزار : گلزار شهدای امامزاده علی اکبر (ع) چیذر