شهید مجید خامه چین خیابانی

فرزند:  علی اصغر
ولادت: ۱۳۴۲
شهادت : ۱۳۶۵
محل شهادت : تهران
مزار : گلزار شهدای امامزاده علی اکبر (ع) چیذر

زندگینامه شهید مجید خامه چین خیابانی

وصیت نامه شهید مجید خامه چین خیابانی

وبلاگ شهید مجید خامه چین خیابانی