شهید مجید قاسمی تودشکی

فرزند: قدمعلی
ولادت: ۱۳۴۶
شهادت :۱۳۶۱
محل شهادت :فکه
مزار : گلزار شهدای امامزاده علی اکبر (ع) چیذر

زندگینامه شهید مجید قاسمی تودشکی

وصیت نامه شهید مجید قاسمی تودشکی

وبلاگ شهید مجید قاسمی تودشکی