شهید محمدحسین مشهدی فراهانی

فرزند: چراغعلی
ولادت: ۱۳۳۷
شهادت : ۱۳۶۵
محل شهادت : تهران
مزار : گلزار شهدای امامزاده علی اکبر (ع) چیذر