شهید منصور سهرابی

فرزند: رسول

ولادت:۱۳۴۱

شهادت :۱۳۶۱

محل شهادت : سومار

مزار : گلزار شهدای امامزاده علی اکبر (ع) چیذر