عمری ست که سوزند ز غم متصلم

عمری ست که سوزند ز غم متصلم

وز خون جگر شده ست لبریز، دلم

هم دشمن و هم دوست تُرا آزردند

از اینهمه صبر، از تو ای دل خجلم

شاعر: علی انسانی

برای چاپ مطلب بر روی تصویر مقابل کلیک نمایید.Print this page