بسم الله الرحمن الرحیم
ولاتحسین الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بلاحاء عند ربهم یرزقون… گمان مبرید آنانکه در راه کشته شده اند مرده گانند بلکهزنده هستنند که در نزد پروردگار شان روزی می خورند .

 راهی که من انتخاب کرده ام از روی آگاهی و احساس مسئو لیت در قبال خون شهیدان بود و در راه خدا جهاد نموده تا دین اسلام با ریختن خونم آبیاریشود وابر قدرتها ی غرب و شرق و نوکرهای داخلی و خارجی آنها و صدام یزیدها بدانندکه اسلام بزرگتر ازآن است که شما بتوانید شکست دهید. من با لطف خداوند بزرگ توانستم عمر ناچیزم را تقدیم ادامهراه امام حسین (ع)و راه شهدا و فدای امام عزیزم و نهایتاَ راه اسلام عزیز بکنم. اینراه جهاد فی سبیل الله است که از اول پیدایش اسلام با ریخته شدن خون شهیدان راهخدا ثابت مانده است . هموطنان مبارز و انقلابیم، ولایت فقیه استمرار راه انبیاست.اسلام پس از گذشت سال ها بار دیگر جان دوباره گرفته است. قلب اسلام ولایت فقیه است… از همسر م متشکرم که انشاالله فرزندانم را طوری تربیت کندکه راه اسلام و امام عزیز را در پیش گیرند و در خدمت به اسلام کوشا باشند . بدانید که فقط مکتب اسلام است که انسان را به خدا نزدیک و متکاملمی ساز دوباه راه انسا ن بودن وانسان زیستن پیش می برد. فرزندان عزیزم مکتب اسلام و این آب وخاک بر گردن من و شماهاحق بزر گی دارد در حق آنها کوشش کنید ونگذاید به دست اجنبیان بیفتد و نگذاریددوستان نادان دستاوردهای انقلاب را از بین ببرد.اسلحه ام را زمین نگذار ید وراهم را ادامه دهید که اطمیناندارم که ادامه خواهید داد .وشما ای منافقین ای لیبرالها ,ملی گراها ای فئود الهای کثیف و ضد انقلاب وشما ای کسانیکه به اسم امام زمان می خواهید این انقلاب اسلامی و رهبریت ولایت فقیه را شکست دهید.پس از پیروزی انقلاب اسلامی فقط اسم و شهرت و نام سازمانشان را به عنوان کیش شخصیتبه یدک می کشید. از شما ها می پر سم آیا برای رضای خدایک شب برای این خلق خداپاسداری داده اید. به عنوان برادر دلم می سوزد که یک مشت جوان پا ک وصادق که رهبرشانآمریکا ست، شما را منحرف می کنند. ای برادرو خوا هر مسلمان، چقدر می خواهی کانالیزهو سیستما تیک باشی تا کی وا گن قطار می خواهی با شی. به خود آی که خود انسانیمستقل و با اراده هستی. پروردگارا آنهائی که با رهبر انقلاب اسلامی و امت اسلامیعهد بسته بودند که به اسلام و برای ملت اسلام خدمت نمایند و حال آنکه عهد را شکستهو خیانت کرده اند .نابودشان بدار
خداوندا: از تو می خواهم که راه مرا جز راه خودت و انبیاء وامامان قرار ندهی
آمین یا رب العالمین
احمدشکی

برای چاپ مطلب بر روی تصویر مقابل کلیک نمایید.Print this page