(بسم رب الشهداءوالصدیقین ولاتحصبن الذی قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاءعند ربهم یرزقون)
تاریخ شهادت۲۲بهمن سال۶۲

اللهم صل علی محمدوآل محمد واسمع دعائی اذا دعوتک واسمع ندائی اذا نادیتک واقبل علی اذا ناجیتک لقد هویت الیک ووقفته بین یدیک مستکینا لک مستضرعا الیک واجبا اما لدیک ثوابی

ای امام عزیز وای پیر جماران وای امید مستضعفان جهان بدان که اگر هزاربار مارا بکشند،ودوباره زنده کنند عشق شما از دل این رزمندگان جبهه توحید بیرون نمیرود،خدایا میدانی که چه میکشیم پنداری که چون شمع ذوب میشویم ما از مردن نمی هراسیم اما میترسم، بعد از ما ایمان را سر ببرندواگر سوزیم هم روشنائی میرود وجای خود رادوباره به شب می سپارد پس چه باید کرد ،از یکسو باید بمانیم تا شهید آینده شویم وازدیگرسو باید شهید شویم تا آینده بماندهم باید امروز شهید شویم تا فردا بماند وهم باید بمانیم تا فردا شهید نشود، عجب دردی چه می شد امروز شهید می شدیم وفردا زنده می شدیم تا دوباره شهید شویم ،آری همه یاران سوی مرگ رفتند در حالی که نگران فردا بودند،وما با جان ودل ازآن نگهداری کردیم ومن امروز میروم در حالی که از شما انتظار دارم نگهدار فردا باشید.
پدرم!
 خدا تورا اجری بی پایان عطا کند، که پس پدری مهربان ومذهبی از برای من بودی ونه تنها جلوی رفتنم را به جبهه نمی گرفتی همیشه مرا تشویق می نمودی همواره خوشحال باشید،اگر خدا امانتش را خواست، از دست شما گرفته همواره برایم دعا کنید که دعای پدر برای پسر مستجاب است .
اما شما مادرم از همین جا دستت را می بوسم واز خدا می خواهم که شما را وپدر را وهمه خانواده مان را در بهشت در کنارهم جای دهد،مادرم فراموش نمی کنم آن زحمتهایی را که برایم کشیدی ومن نتوانستم حق تورا ادا کنم برایم دعا کنید وشیرتان رابرمن حلال کنید.مادرم خواهش از شما دارم وآن این است که اولا گریه نکنید والگوی صبر از برای دیگران باشید، ثانیا صورت خود را وهمه اقوام وخویشان که نزد شما نشسته اند خراش ندهید ولباس پاره نکنید،امیدوارم که وقتی شهید می شوم شما آمادگی شنیدن آن را داشته باشید وبی صبری نکنید وهمچنین از خواهرانم وتمام دوستانم التماس دعا دارم.
برای چاپ مطلب بر روی تصویر مقابل کلیک نمایید.Print this page