اگر یک وقت من توفیق شهادت را پیدا کردم من را در خواجه ربیع دفن کنید .

هر چه از من دیده اید پشت سر بگذراید بجز خوبیها

من در راه خدا قدم برداشته ام   امیدوارم که خداوند قدمهای من را در راه فی سبیل الله قبول نماید و توفیق به دیگران هم بدهد
من از ملت می خواهم که این انقلاب را فراموش نکنید واین قلب لین امام امت را بیشتر آزار ندهند
من چیزی از خودم ندارم هر چه فکر می کنید از من مانده بعهده پدرم بگذارید هر کار خواست بنماید .
لطفا تا جسد اینجانب راندیده اید این وصیت نامه را باز نکنید .

متشکرم .

برای چاپ مطلب بر روی تصویر مقابل کلیک نمایید.Print this page