بسم الله الرحمن الرحیم

قال الله الحکیم فی کتاب المبین

ان تنصرالله ینصرکم و یثبت اقدامکم

به عزیزانیکه برای خدا کار و تفکر می کنند و برای شرف اسلام کوشش می کنند ، افتخار می کنم .به دوستانیکه نیتشان خالصانه و برای رضای حق تعالی باشد ، درود می فرستم.

عزیزان ، دوستان و خانواده گرامیم : یک چیز که همیشه فریاد زدم و اگر ماندم هم فریاد خواهم زد، اینست که خدا را ، که خدا را ، که خدا را در قلب خود حس کنید. رفتارتان برای رضای او باشد.او دوست همیشگی شما باشد. او را درک کنید. مدرک او عاشق اوست ، و عاشق او شهادت خواه است .

ای برادریکه میخوانی و گوش می کنی ، آویزه گوش قرار بده ، حرف حق را ، زیرا تو عقل داری ، تو قدرت تشخیص و درک داری و لذا در خور یک اسنان متفکر و عاقل نیست که حرف حق را بگیرد و در مواقع ایمانی فراموش کند. ای انسان ، انسانیت را دریاب که اگر بفهمیم که انسانیم خدا را در وجود احساس می کنید.

ای علاقمندان به اسلام:

بدانید که مسئولید و درک کنید مسئولیت شما از همه چیز بالاتر است ، زیرا شما شیفته اید، زیرا شما مسلمان ، معتقد ، حزب اللهی هستید.

اگر مسئولیت خویش را در قبال خانواده ، در قبال اجتماع ، در قبال دنیا و در قبال خودتان فراموش کنید، انسانیت را فراموش کرده اید.

آنوقت است که خدا را فراموش کرده اید ، بدانید انسان با خدا همه چیز دارد، همه چیز غیر خدا برای او کوچک است، چرا؟ زیرا او قدرتی را تکیه زده است که همه هستی از آن اوست.

اگر خدا را داشته باشد و قلبتان برای رضای خدا بتپد ، گناه در قبال شما پوچ است و آنموقع است که اسلام را درک می کنید و آن موقع است که دل روشن شما از شنیدن قرآن می لرزد. و شما نیرویی می دهد که کوه در قبال آن ناچیز است.

اگر خدا داشتید ، ایمان دارید، اگر ایمان دارید، تقوی دارید، اگر تقوی دارید همه کارتان برای اوست و لذا چشمتان عین الله، گوشتان سمع الله و … و تمامی حرکتتان الله است. آنموقع حرکت الله است. آنموقع تفکر خدایی دارید. بهتر است از اولیاء حق تعالی بنویسیم و از بلال بگویم که چشمه دل باز شد .هر چند سیاهی و پرده ای بین نبود.

او خدا را دریابید و دلش سفید شد و چون خدا عزیز او بود حرکت کرد ، پیامبر به او آیه ای می خواند و او در میان شهر تلاوت قرآن می کرد و آنقدر کتک می خورد که بیهوش بر زمین نقش می بست.

ولیکن این استوره دوباره بر می خواست و پیش رسول خدا می رفت و آیه می گرفت تا در شهر بخواند و بدانید که اگر خدا با شماست همه چیز دارید . هیچ کم ندارید و اگر جامعه غیر الهی شما را ترک کند ، تنها نیستید چون خدا دارید.

(الا بذکرالله تطمئن القلوب)

(دل آرام گیرد ز یاد خدا)

سخن حق را بپذیر ای حق جو.

و سخنی با پدر و مادر و خواهرانم و برادرانم :

پدرم اشک مریزی ، طوری رفتار کن که دشمن از تو بترسد . پدرزجر کشیده من آنقدر در دلت با خدا باش که ناحق از تو بترسد . پدرم بدان که تا بحال از فامیل غیر خدایی ، از جامعه غیرخدایی که با قرآن نمی خوانند از تو می ترسند.چون تو حزب الله و حامی حقی . (البته فامیل و جامعه منظورم ضد انقلاب است) . پدرم جلو برو و اگر رفتار غیر الهی در جمهوری اسلامی ، در حکومت قرآن که سرانش الهی ، که رئیس جمهور الهی که همه و همه قدرت عرفی و شرعیش الهی است ، دیدی توی دهنش بزن چون تو در جامعه درک زیادی داری.

 

ای مادرم :

بدان که اگر هیچ نکرده ای از حال وظیفه تو است که بیدار و شیر دل بمانی تا زنان غیر خدایی از تو وحشت کنند. آنچنان راه بروی که بفهمد قدرت ایمان تو را آنچنان سخن بگویی که گویی شلاقی است بر دهان کفر .

 

خواهرم :

وظیفه تو سنگین است ، اگر چه میروی بلکه با خدا برو، اگر می بینی درونت پیدا نمی شود. بلکه با دا برو و بلکه محتوی درونت پیدا می جوشد ، خواهرم ، وظیفه خانواده با توست . غمخوار خانه تو بودی از این به بعد غمخوار اجتماع اسلامی به نشانه تو افزوده می شود. خواهر مظلومم بدان که اگر من نیستم خدا برای تو از همه چیز بالاتر است. خواهرم مهربانی بهترین اخلاق یک مؤمن است و خدا مؤمن و مهربان در بهشت مقام والایی دارد. این مهربانی در توست . این قوت قلبی در توست. این نازکدلی در برابر مسلمانی در توست. او را در خود بجوشان و پرورش بده. اسلام به تو افتخار میکند.

وظیفه دیگر تو نگهداری و پرورش فکری دو خواهر دیگرت هم هست که خدا ترا توفیق دهد.

برادرم:

ایمان را در خود جاری ساز که بهترین وسیله رسیدن به کمال است. اطاعت از پدر و مادر یکی از بهترین راه خرسندی و خداست ، خداوند را خشنود ساز . برادرن نشرانقلاب اسلامی وظیفه توست. بار سنگینی است اینبار را بکش.

ای دوستان خدا در دلتان محکم باشد که غیر خدا مرده است.

 حسین شیخ عطار ۱۳۶۱/۹/۱۹

برای چاپ مطلب بر روی تصویر مقابل کلیک نمایید.Print this page