وصیت-نامه-شهید-از-زبان-آقا

من یک وصیت نامه ای خواندم که شهید نوشته بود من بی قرارم،آتشی در دل من است که مرا بی تاب کرده است،به هیچ چیز دیگر آرامش پیدا نمی کنم مگر به لقاء تو ای خدای محبوب عزیز.مادر دو شهید به من گفت من بچه هام رو خودم دفن کردم در خاک گذاشتم و دستم نلرزید،پدر چند شهید گفت اگر من چند برابر این ها من بچه داشتم حاضر بودم اینها رو در راه خدا بدهم.این چه عنصری است؟این چه جوهری است؟این چه برق درخشنده ای است که خدا در دل حادثه شهادت قرار داده است که اینجور دنیای تاریک رو روشن می کند.

برای چاپ مطلب بر روی تصویر مقابل کلیک نمایید.Print this page