ان الله خلقتنی من دون ان شاورانی خداوند وقتی مرا خلق کرد با پدر ومادرم در این مورد مشورتی نکرد. پس من هم برای آنکه به سوی او بروم وبه فرمانش گردن بگذارم و عبادتش کنم نیازی به مشورت با کسی ندارمپدر ومادر ارجمندم امید دیدار من نباشید.دیگر نامه و تلفن نمیکنم ،چون که۴/۵/۶۳روز پنجشنبه شب در خواب دیدم امام زمان خود را ومرا دعوت کرد که فردا مهمان ما هستی و من صبح جمعه ۵/۵/۶۳ با رفقا در میان گذاشتم .رفقا گفتند امروز مرو در تخریب .گفتم امروز روز من است وفردائی ندارد.پدر جان و مادر جان سید جلیل هم پیش مااست وخبرمیدهد. هرچه شما کردید امام را تنهانگذاریدواز سید جلیل جلو گیری نکنیدوسنگر مرا خالی نگذارید.از من چیزی نماده که وصیت کنم. خودم همه را در راه خدا دادم.سلام مرا به تمام اقوام برسانید. دائی حاجی شیخ محمدرضای ناصری را سلام برسانید . هر چه شما کردید دعای امام و رزمندگان در جبهه. والسلام شهید سید خلیل موسوی

برای چاپ مطلب بر روی تصویر مقابل کلیک نمایید.Print this page