بسم الله الرحمن الرحیم
لا اکراه فی الدین،‌قد تبیّن الرشد من الغی
خانه‌ام سنگر است و ماهیت دشمنم نشانگر حقانیت راه؛ و به حاکمیت رسیدن کلمه‌ا… ، و به بند کشیده‌شدگان زمین عامل حرکتم و شهادت مقطعی از حرکت تکاملی است که انسان به وجود مطلق می‌پیوندد. هیچ اجباری در این انتخاب نیست که پیدا شد راه رشد، و انسانیت از طغیان و زبونی و آینده در انتخابی سرنوشت‌ساز شکل خواهد گرفت و ملاقات حق متضمن کوشا بودن و به سوی او کوشیدن است. پس ای خلق و ای اسطوره‌های مقاومت و سختی، به همت امام، این دهنده روح خدایی به انقلاب، و تنها دژ محکم علیه استعمار و تنها ناخدای کشتی انقلاب به سوی ساحل نجات انسانها تا پیروزی بر تمام مبانی ظلم و کفر، مبارزه پیگیر را ادامه داده و این تن خاکی باید تا تحویل دادن به مالک و صاحبش خدا، در ستیز و جنگ مداوم و مستمر باشد؛ و به انجام رسیدن این حرکت خدایی انسان، آنجا کامل خواهد شد که با حلیّت انسانها هم تزیین یابد. پس ای خدا ما را تا کسب این درجه عالی در فراز و نشیب‌ها رهنما باش .
والسلام ۵۹/۱۰/۱۳ مهدی فریدی

برای چاپ مطلب بر روی تصویر مقابل کلیک نمایید.Print this page