چگونه گریه نریزم به پای عاشورا؟

چگونه گریه نریزم به پای عاشورا؟
من و دو چشم غریبم، فدای عاشورا

در آن زمان که گِلم را به دست آوردند
هزار مرتبه مُردم، برای عاشورا

اگر زمین و زمان تر شده است، باران نیست
گرفته دیده‌‌ی خیسم، عزای عاشورا

هزار مرتبه شکرت! که اشکمان جاری است
خدای ماه محرم! خدای عاشورا!

به زیر محمل تابوتمان، چنین گویید
به عزت و شرف کربلای عاشورا!

شاعر: علی‌اکبر لطیفیان

برای چاپ مطلب بر روی تصویر مقابل کلیک نمایید.Print this page