پنج شش سالی که مکلف شده بود نمازهایش را اعاده کرد. استقناء کرده بود و گفته بود در قرائت این مشکل را دارم و جواب گشاده و لبی متبسم آماده کشتی بود. بچه ها چریک پیر را با صدا و صلوات تشویق می کردند. حریف جوان می خواست کشتی را واگذار کند، اما پدر حاضر نبود بدون کشتی از تشک خارج شود. بالاخره پیر و جوان به هم درآویختند و کشتی آغاز شد و دقایقی بعد میان هلهله و هیجان ادامه یافت. همه منتظر بودند که چریک پیر کشتی را به حریف جوان وانَهَد، اما ناگهان پیش چشمان حیرت زده تماشاگران، چرک پیر، پای حریف جوان را پیچید و پشتش را به خاک مالید. ـ اللهم صل علی محمد و آل محمد. صدای صلوات بچه ها در فضای پادگان پیچید. جوان باوقار و متانت، همراه چریک پیر با چهره ای متبسم از تشک خارج شدند. مرحوم حاج مقصود تجلایی پدر سردار شهید علی تجلایی بعدها نقل می کرد: دوستانِ علی از روی عمد برنامه مسابقه کشتی را طوری تنظیم کرده بودند که من با پسر ـ علی ـ کشتی بگیرم وقتی با او کشتی گرفتم، چندین بار گفت: بابا، من خجالت می کشم پای مرا بگیرد. عاقبت من هم به حرف او گوش کردم. پایش را گرفتم و او خود را به زمین زد. به این ترتیب کشتی را بردم!پنج شش سالی که مکلف شده بود نمازهایش را اعاده کرد. استقناء کرده بود و گفته بود در قرائت این مشکل را دارم و جواب گشاده و لبی متبسم آماده کشتی بود.
بچه‌ها چریک پیر را با صدا و صلوات تشویق می‌کردند. حریف جوان می‌خواست کشتی را واگذار کند، اما پدر حاضر نبود بدون کشتی از تشک خارج شود.
بالاخره پیر و جوان به هم درآویختند و کشتی آغاز شد و دقایقی بعد میان هلهله و هیجان ادامه یافت. همه منتظر بودند که چریک پیر کشتی را به حریف جوان وانَهَد، اما ناگهان پیش چشمان حیرت‌زده تماشاگران، چرک پیر، پای حریف جوان را پیچید و پشتش را به خاک مالید.
ـ اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صدای صلوات بچه‌ها در فضای پادگان پیچید. جوان باوقار و متانت، همراه چریک پیر با چهره‌ای متبسم از تشک خارج شدند.
مرحوم حاج مقصود تجلایی پدر سردار شهید علی تجلایی بعدها نقل می‌کرد:
دوستانِ علی از روی عمد برنامه مسابقه کشتی را طوری تنظیم کرده بودند که من با پسر ـ علی ـ کشتی بگیرم وقتی با او کشتی گرفتم، چندین بار گفت: بابا، من خجالت می‌کشم پای مرا بگیرد. عاقبت من هم به حرف او گوش کردم. پایش را گرفتم و او خود را به زمین زد. به این ترتیب کشتی را بردم!

منبع: سایت نوید شاهد

برای چاپ مطلب بر روی تصویر مقابل کلیک نمایید.Print this page