وصیت نامه شهید محمود اعتصامی

به دستورات امام خمینی (ره) عمل کنید، به مسایل معنوی و حضور در نماز جمعه اهتمام فراوان داشته باشید و از زنان و مردان جامعه می خواهم به حدود الهی و فرامین اسلام و قرآن عمل نمایند. پدرجان یک چیز از شما می خواهم شما در حقم دعا کنید که به آرزویم برسم.