نماهنگ شهید حاج حسین همدانی

نماهنگ حاج حسین کاری از خانه هنرمندان انقلاب اسلامی استان همدان. حاج حسین همدانی:ایثار و فداکاری این مردم و شهدای ما به ثمر نشست محصول داد و امروز جوانان ما با جرأت می توانم بگویم کمتر از جوانان دوران دفاع مقدس نیستند.این شهدا سفارش کردند که شما تا زمانی که امت و امامت با هم [...]